Jäsmätare Alla France

Jäsmätare Alla France

Fler bilder

Jäsmätaren (kallas också hydrometer, saccarometer eller oechslevikt) är en flytvikt (areometer) som används för att mata en vätskas specifika vikt (densitet). Med en jäsmätare kan du enkelt se om brygden jäser eller ej, om den jäst färdigt och hur mycket alkohol du kan få.

Jäsmätaren är ett av de viktigaste och mest användbara redskapen vid hembryggning. Den mäter specifika vikten i vätskor som består av vatten, socker och/eller alkohol. Vatten har densitet 1,0 g/ml, alkohol är lättare än vatten och har densitet 0,79 g/ml medan sockerlösning däremot är tyngre än vatten (har högre densitet).

Det som mätarens skala är graderad i är vad som kallas "jäsvärde" (oechsle). Man får denna vikt om man från specifika vikten tar bort talet ’1’ och bortser från decimalkommat. Den specifika vikten 1,005 motsvaras då av +5 och 0,993 av -7.

Under jäsningen förbrukas socker och alkohol produceras vilket leder till att vätskans specifika vikt minskar. Innan jäsningen kommit i gång (d.v.s. när vätskan innehåller mycket socker) flyter mätaren högt och du får ett högt plusvärde (vita skalan). Därefter sjunker den efter hand som jäsningen fortgår och du får allt lägre värden. Se bruksanvisningen for din vin- eller ölsats vilka värden som rekommenderas.

Den ursprungliga sockermängden bestämmer styrkan på det färdiga vinet eller ölet. Ju mer socker, desto högre alkoholhalt i den färdiga produkten. Den slutliga sockermängden bestämmer sötman i den färdiga produkten. Detta kan du kontrollera med en jäsmätare.

Jäsmätare kan användas till:

– mäta sockerhalt i musten eller brygden
– kontrollera jäsningsförloppet
– kontrollera att vinet eller ölet är färdigjäst
– beräkna enligt tabell den alkoholhalt som producerats under jäsningen
– avgöra hur mycket socker som ska tillsättas för att få en viss alkoholhalt -justera slutsötma på färdiga viner, speciellt dessertviner och starkviner

Så här använder du jäsmätaren:

1. Rengör jäsmätare och mätglas noga innan de används.
2. Häll vätskan i ett 100 ml mätglas eller liknande och sänk ner jäsmätaren försiktigt så att den flyter fritt,

Snurra jäsmätaren några gånger för att bli av med eventuella luftbubblor och se till att den inte fastnar på mätglasets sida, vilket kan ge ett felaktigt mätresultat. Det är vätskans yta som visar värdet på skalan. Läs av i ögonhöjd.

3. Skalan sträcker sig från -15 (svarta delen) via 0 till +120 (vita delen).

Temperaturen på vätskan ska vara 20°C, som mätaren anger. För varje 5°C som temperaturen överstiger 20°C, lägg till 1 till det avlästa värdet och tvärtom. Avvikelser inom ±5°C saknar betydelse för mätresultatet.

49,00 kr
Spara pengar! Handla för minst 999 kronor och frakten är gratis.