Köpevillkor och leveranser

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 • Tillämplighet
 • Beställning
 • Betalning
 • Leverans och avbeställning
 • Ägandesrättförbehåll
 • Ansvar för fel
 • Reklamationsvillkor och ångerrätt
 • Outlöst försändelse
 • Transportskadat gods
 • Force Majeure
 • Övrigt

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Snus2. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

Du måste vara minst 18 år för att få handla snus och tobak. En ålderskontroll görs på varje ordern. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Snus2 lider ekonomisk skada, polisanmäls. Snus2 friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Snus2s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Betalning med Payson.
Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd.

Faktura och delbetalning
Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 24 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Förskottsbetalning
Du kan också betala direkt via din bank eller göra en förskottsbetalning till vårat bankgiro 769-5513 (Studio Alice AB).

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas snarast för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas på följande måndag. Leverans sker med Posten till ditt utlämningsställe eller med DHL Servicepoint. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Snus2s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Snus2 antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Snus2s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Snus2s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Snus2 bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Snus2 via e-post kontakt@snus2.se eller via Snus2s hemsida www.snus2.se och uppge alltid beställningsnummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer). Om en vara är transportskadad skall Snus2 kontaktas snarast för information om ersättning.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Snus2 skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Defekta produkter som returernas till Snus2 bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. 

För privatkonsument gäller Distans- och hemförsäljningslagen. Hos Snus2 har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Snus2 förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget (PostNord eller DHL), tar varan i fysisk besittning. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda denna mall, men du måste inte använda den.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Är förpackningen bruten (ex plasten runt snusstocken borttagen eller snusdosor öppnade) gör vi avdrag för värdeminskning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Snus2, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Snus2s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Snus2 skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Snus2s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Snus2 befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Cookies (kakor)

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. från www.snus2.se till din dator där den lagras antingen i datorns minne eller som en textfil. Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din varukorg när du surfar runt hos oss. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på www.snus2.se. Du kan ändra dettai inställningar för din webbläsare. Cookies sparar ingen personlig information.

Personuppgifter

Personuppgifterna sparas för att kunna fullgöra våra uppgifter mot dig. Det vill säga att kunna skicka din order.

 • För bokföringsändamål enligt bokföringslagen.
 • Skicka nyhetsbrev i marknadsföringsändamål (om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrevet).
 • Försäljningsstatestik

Övrigt

Snus2 förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Snus2 rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Snus2 skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Priserna kan skilja sig mellan webbutiken och de fysiska butikerna.

Eventuella förtullningsavgifter betalas av slutkunden och snus2 hålls ej ansvarig för uppkomna sådana.