Köpevillkor och leveranser

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 • Tillämplighet
 • Beställning
 • Betalning
 • Leverans och avbeställning
 • Ägandesrättförbehåll
 • Ansvar för fel
 • Reklamationsvillkor och ångerrätt
 • Outlöst försändelse
 • Transportskadat gods
 • Force Majeure
 • Övrigt

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Snus2. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

Du måste vara minst 18 år för att få handla snus och tobak. En ålderskontroll görs vid första ordern. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Snus2 lider ekonomisk skada, polisanmäls. Snus2 friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Snus2s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av snus2 överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fakturaavgift tillkommer på 29.00 kr.

Kortbetalning
Kortbetalning sker i samarbete med Svea Ekonomi. Svea Ekonomi's betalväxel är certifierad inom PCI och DSS som är de gällande standarderna för säkra kort- och direktöverförningar över internet. Köpsumman reserveras på ditt konto när betalningen gått igenom. Vi accepterar alla VISA och Mastercard-kort utgivna inom Sverige. När din beställning skickas från vårt lager övergår reservationen till en debitering automatiskt.  

Delbetala
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08-51493113 för närmare information. 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %. 

Allmänna villkor hittar du här. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

Förskottsbetalning
Du kan också betala direkt via din bank eller göra en förskottsbetalning till vårat bankgiro.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas snarast för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas på följande måndag. Leverans sker med Posten till ditt utlämningsställe eller med DHL Servicepoint. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Snus2s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Snus2 antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Snus2s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Snus2s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Snus2 bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Snus2 via e-post kontakt@snus2.se eller via Snus2s hemsida www.snus2.se och uppge alltid beställningsnummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer). Om en vara är transportskadad skall Snus2 kontaktas snarast för information om ersättning.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Snus2 skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Defekta produkter som returernas till Snus2 bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. 

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Snus2 har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Snus2 förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget (PostNord eller DHL), tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda denna mall, men du måste inte använda den.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Är förpackningen bruten (ex plasten runt snusstocken borttagen eller snusdosor öppnade) gör vi avdrag för värdeminskning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Snus2, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Snus2s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Snus2 skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Snus2s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Snus2 befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Cookies (kakor)

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. från www.snus2.se till din dator där den lagras antingen i datorns minne eller som en textfil. Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din varukorg när du surfar runt hos oss. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på www.snus2.se. Du kan ändra dettai inställningar för din webbläsare. Cookies sparar ingen personlig information.

Personuppgifter

Personuppgifterna sparas för att kunna fullgöra våra uppgifter mot dig. Det vill säga att kunna skicka din order.

 • För bokföringsändamål enligt bokföringslagen.
 • Skicka nyhetsbrev i marknadsföringsändamål (om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrevet).
 • Försäljningsstatestik

Övrigt

Snus2 förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Snus2 rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Snus2 skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Priserna kan skilja sig mellan webbutiken och de fysiska butikerna.

Eventuella förtullningsavgifter betalas av slutkunden och snus2 hålls ej ansvarig för uppkomna sådana.