Swedish Match

Swedish Match är Skandinaviens största tillverkare av snus. Vi har både lång erfarenhet och kunskap för att kunna arbeta fram nya egenskaper hos det snus vi säljer. Våra traditionella snusmärken har utvecklats, samtidigt som grundrecepten förblivit oförändrade.

Swedish Match har genom åren tagit fram en strikt kvalitetsstandard som vi kallar för GothiaTek®. Den ställer hårdare krav på innehållet i våra snusprodukter än livsmedelslagen, bl a när det gäller halterna av oönskade ämnen i snuset.

Ingen tillverkare har idag mer erfarenhet än vi när det gäller snus. Från de första tunnorna Ettan som lämnade Ljunglöfs fabrik i Stockholm 1822, till det snus som dagligen transporteras från våra fabriker i Kungälv och Göteborg, har vi ständigt utvecklat vårt snus. Och det kommer vi att fortsätta med. Kanske i 200 år till.


Varumärken